همزمان به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛

تجلیل فرماندار خاتم از پزشکان شهرستان

‌علی اکبریان فرماندارخاتم به اتفاق  زارع معاون هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری وتیم مدیریتی بیمارستان به مناسبت روزداروساز و پزشک با حضوردر بیمارستان آیت الله خاتمی  و شبکه بهداشت و درمان ضمن دیدار با پزشکان و تبریک این روزبا اهدای لوح و گل  از زحمات پزشکان تجلیل نمودند.
 در ادامه فرماندار خاتم به منظور بررسی میزان پیشرفت فیزیکی پروژه طرح توسعه بیمارستان آیت الله خاتمی از بخش های مختلف این پروژه بازدید نمود و در جریان میزان پیشرفت فیزیکی و همچنین مسائل و مشکلات پروژه قرار گرفت