تكميل آبرساني و تامين آب شرب شهر هرات
سهاميان درگفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)-منطقه يزد در خاتم، اظهار داشت: اين پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان يزد واعتبارات عمراني ومقابله با خشكسالي با هدف تامين آب وبهبود بخشيدن به كيفيت آب شرب شهرهرات صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه، پروژه آبرساني وتامين آب شرب هرات به طول  21 كيلومتر وبا تحت پوشش قرار دادن جمعيت 21 هزار و500 نفر انجام شده است، افزود: طول شبكه توزيع آب شهر هرات 107هزار متر، طول كل خط انتقال آب شهر هرات 33هزارو700متر و با تعداد مخازن ذخيره آب 2باب وحجم ذخيره آب 4هزار متر مكعب است.
سهاميان تعداد كل چاه‌هاي آب شرب را 4حلقه وتعداد چاه‌ها در مدار بهره برداري را 2حلقه و ميزان آبدهي هريك را 30 ليتر درثانيه اعلام كرد.