جلسه ستاد تسهيلات نوروزي
در اين جلسه ابتدا آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان دستورالعمل اجرايي ستاد تسهيلات را مطرح نموده و تصريح كرد بايد كسي كه در جلسه حضور پيدا مي كند داراي اختيار تام باشدو... با توجه به دعوت قبلي جلسه برنامه ريزي ستاد تسهيلات نوروزي شهرستان خاتم راس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1/11/87 در محل فرمانداري تشكيل گرديد ابتدا آياتي از كلام اله مجيد قرائت شد سپس آقاي سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان ضمن تبريك پيروزي مردم مسلمان غزه تصريح كرد شهرستان خاتم به عنوان چهار راه مواصلاتي هرساله شاهد تردد مهمانان زيادي در ايام نوروز مي باشد كه با توجه به پتانسليهاي شهرستان در بخشهاي مختلف بخصوص ميراث فرهنگي ، محيط زيست ، منابع طبيعي و ... اكثر مهمانان از اين اماكن و تفرجگاه ها بازديد مي نمايند كه بايد با برنامه ريزي هاي لازم در جهت استقبال از مهمانان ، معرفي شهرستان و اسكان آنها اقدام لازم معمول گردد فرماندار در ادامه با توجه به دستورالعمل ستاد تسهيلات نوروزي شرح وظايف دستگاهها را ارائه و خواستار هرگونه اقدام در اين خصوص شدند. آقاي اكبريان بخشدار مركزي شهرستان نيز با اشاره به اهميت برنامه ريزي اظهار داشت انشاء اله امسال در ايام نوروز در روستاهايي كه مسير تردد مهمانان نوروزي مي باشد با همكاري دهياران برنامه هايي را خواهيم داشت که متعاقباً اعلام خواهد شد . اكبر شمسي روابط عمومي فرمانداري خاتم