جلسه پیگیری مصوبات سفر استاندار به شهرستان برگزار شد

صبح امروز در نشستی به ریاست "اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم و با حضور بخشداران مرکزی و چاهک و همچنین برخی دستگاه های اجرایی مصوبات سفر استاندار به شهرستان خاتم بررسی و گزارشی از اقدامات انجام گرفته و همچنین موانع و مشکلات پیش رو توسط دستگاه های متولی ارائه گردید