حضور ویدئو کنفرانسی "اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم به اتفاق "زارع"معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و "حیدری" شهردار هرات در جلسه شورای مسکن استان