هم صدا با سراسر کشور

حضور پرشور اقشار مختلف مردم شهرستان خاتم در راهپیمایی روز ۱۳ آبان؛

مردم شهرستان خاتم با حضور پر شور در راهپیمایی یوم الله 13 آبان انزجار خود را نسبت به جنایات استکبار جهانی اعلام داشتند.

مردم فهیم و انقلابی شهرستان خاتم همصدا با مردم سراسر کشور با حضور در راهپیمایی ضد استکباری فریاد انزجار خود را نسبت به جنایات استکبار جهانی اعلام کردند و با شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اقدامات خصمانه استکبار را محکوم کردند.