خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی خاتم


“علی اکبریان”سرپرست فرمانداری خاتم ، به اتفاق”زارع” معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و مدیر جهاد کشاورزی از باغات پسته که دچار سرمازدگی شدند بازدید نمودند.