دومين دور سفرهاي فرماندار خاتم و مديران شهرستان به روستاها
به گزارش خبرنگار ايسنا،سيد ناصر امامي درجلسه اي كه با حضوربخشدارمركزي ،رئيس شوراي شهرستان، شوراي روستا و دهياران تشكيل شد از دومين سفر شهرستاني خود با الگو گرفتن از سفرهاي استاني رياست جمهوري در هفته آينده با حضور كليه مسئولين شهرستان از روستاي هاي دهستان فتح آباد خبر داد و افزود:دراين بازديد به همراه كليه مسئولين شهرستان از روستاهاي دهستان فتح آباد انجام خواهدشد برنامه هاي اين سفر زيارت قبور شهداء و ديدار با خانواده هاي شهداء و همچنين جلسه پرسش و پاسخ با مردم دهستان برگزار خواهد شد.
امامي تصريح كرد:به منظور برنامه ريزي بهتر و استفاده بهينه از فرصت و تصويب پروژه هاي اولويت دار در روستاها اين سفر انجام خواهد شد.گفتني است :سفر اول شهرستان فرماندار و مسئولين شهرستان خاتم دربخش مروست و با بازديد از روستاهاي كرخنگان ،چنارناز،توتك ،مباركه و جلسه پرسش و پاسخ درشهرمروست انجام شد.
رستگار خبرنگار شهرستان