رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خاتم معرفی شد

در  مراسمی باحضور فرماندار، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی از مسئولان استان و شهرستان محمود جهازی بعنوان رئیس جدید اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خاتم معرفی شد