فرماندارخاتم ازخانواده هاي شاهد اين شهرستان درسال جاري بازديد نمود.
سيد ناصرامامي دراين ديدار ضمن تبريك سال جديد با ارج نهادن به مقام رفيع شهيدان جمهوري اسلامي با بيان اينكه رشادتها وايثار فرزندان شما خانواده هاي شهداء هم اكنون به عنوان درختي تناورتبديل شده كه درعرصه بين الملل مطرح و تاثير گذاربوده است تصريح كرد:با ياري خداوند متعال و رهبري حضرت آيت الله خامنه اي امروز مسير خود را طي مي نمايد و ما بايد به عنوان ميراث دار اين نظام حافظ كليه اصول وارزشها باشيم.لازم بذكر است: فرماندار خاتم دراين ديدار از خانواده شهيد دهقان،شهيدان محمدي ،زارعي ،سهاميان،رضايي،قانع،ميرزايي، به اتفاق پرسنل وكارشناسان فرماندار از نزديك مسائل و مشكلات خانواده هاي شهداء را بررسي و قول دادند درجهت رفع مشكلات آنها اقدام نمايند و در پايان اين بازديدها هدايايي به رسم يادبود به اين عزيزان اهداءگرديد.