فرماندار خاتم درجمع خانوده هاي شهيدان مروست از رشادتهاي شهيدان تجليل كرد

به گزارش خبرنگار ايسنا،سيد ناصر امامي دراين ديدار ضمن تبريك سال جديد از نزديك مسائل ومشكلات خانواده هاي شهداء را بررسي و قول دادند درجهت رفع مشكلات آنها اقدام نمايند و دراين بازديد هدايایي به رسم يادبود به اين عزيزان اهداء كردند. امامي در ادامه همچنين  از روند احداث بناي يادمان گلزار شهداي مروست و پارك شيخ عبدا... مروست يازديد به عمل آوردند

رستگار خبرنگار شهرستان خاتم