قطعی شدن زمان سفر رئیس جمهور به استان یزد
به گزارش یزدفردا : دکتر محمود احمدی نژاد 30 بهمن ماه جاری سفر دوم خود را به استان یزد انجام خواهد داد