با حکم فرماندار شهرستان خاتم؛

محمدحسین یزدانی به سمت «دستیار فرماندار در امر مردمی سازی دولت» منصوب شد.

اکبریان فرماندار خاتم با صدور حکم، محمدحسین یزدانی را به سمت «دستیار فرماندار در امر مردمی سازی دولت» معرفی کرد. 

اکبریان فرماندار خاتم با صدور حکم، محمدحسین یزدانی را به سمت «دستیار فرماندار در امر مردمی سازی دولت» معرفی کرد. در این حکم آمده است:
با احترام، نظر به مراتب تعهد، روحیه جهادی و حسن تعامل جنابعالی با جوانان و نخبگان حوزوی و دانشگاهی به موجب این حکم به عنوان "دستیار فرماندار در امر مردمی سازی دولت" منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و با برنامه ریزی و اقدام جهادی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب به منظور "تحول مردم پایه و عدالت محور" با افزایش نقش مشارکت مردم و حلقه های میانی در اقدام و نظارت بر امور شتاب‌دهی در تحقق حکمرانی مردمی و توسعه کارآمدی ادارات به پشتوانه مردم و غلبه بر ساز و کارهای ناکارآمد، پر هزینه و زمان بر، تمامی تلاش خود را به کار گیرید.
انتظار می رود ضمن تعامل حداکثری با دستیار محترم استاندار در امر مردمی سازی دولت، از تمامی ظرفیت‌های استانی نیز بهره گیری نمایید.
دوام توفیقات شما را از درگاه خداوند منان خواستارم.