مشروح مصوبات دولت در استان يزد

     

 در اين جلسه كه به رياست دكتر محمود احمدي نژاد و با حضور اعضاء هيات دولت در محل استانداري شهر يزد به مدت بيش از 5/30 ساعت برگزار شد، طرح ها و پروژه هاي مهمي براي افزايش سطح رفاه، توسعه، امنيت و آباداني استان به تصويب رسيد كه اهم اين مصوبه ها به شرح زير مي‌باشد:

صنعت، معدن و اشتغال:
-معافيت مالياتي 10 ساله واحدهاي جديد الاحداث در شهركها و نواحي صنعتي خارج از شعاع 30 كيلومتري مركز استان.
-معافيت مالياتي واحدهاي نساجي استان به مدت 10 سال در خارج از شعاع 30 کيلومتر مرکز استان.
-كمك به تكميل، توسعه و تجهيز نمايشگاه بين المللي و پايانه صادراتي استان با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني
-كمك به ايجاد خانه فرش و زيلو استان توسط بخش خصوصي و تعاوني.
-اختصاص مبلغ 2/5 ميليارد ريال جهت تجهيز آزمايشگاه استاندارد در محل گمرك.
-اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي راه اندازي و تجهيز آزمايشگاههاي صنايع لاستيك، پلاستيك و فرآورده هاي پايين دستي پتروشيمي، مكانيت، فلزشناسي و فرآورده هاي نفتي.
-اجراي 15 طرح توليدي صنعتي با سرمايه گذاري 7740 ميليارد ريال در قالب طرح آمايش صنعت.( با اولويت تخصيص يک واحد صنعتي بزرگ در هر شهرستان کمتر توسعه يافته).
-احداث كارخانه كك سازي طبس در صورت مثبت بودن اكتشافات در دست اجرا و توجيه فني و اقتصادي.
-تأمين زيرساختهاي لازم و راه اندازي معدن سرب و روي مهدي آباد.
-تأمين آب و برق معدن مس علي آباد و دره زرشك.
-احداث راه دسترسي معدن قلعه خرگوشي و معادن شهرستان طبس.
-تأمين اعتبار تهيه نقشه ژئوشيميايي 1/25000در مناطق اميد بخش استان.
-ايجاد نمايندگي هاي سازمان صنايع و معادن در سطح استان.
-مطالعه و ايجاد منطقه ويژه استقرار صنايع مبتني بر فناوريهاي پيشرفته در جوار قطبهاي علمي و صنعتي کشور در استان.
-مطالعه و ايجاد شهرک تخصصي الکترونيک و فناوري اطلاعات در شهر يزد.
-انجام مطالعه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي با اولويت مناطق محروم.
-ارائه لايحه مورد نياز ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در امور پزشكي، دارو و غذا ظرف مدت 3 ماه به هيأت دولت.
-تخفيف در سود تسهيلات و كارمزد حساب ذخيره ارزي براي طرحهاي اقتصادي مناطق محروم استان يزد.

راه و حمل ونقل:
-بهسازي باند موجود محور يزد- سورمق.
-تكميل مطالعه و احداث آزادراه نايين- يزد- سيرجان.
-مطالعه ارتقاء محور بافق- بهاباد به راه اصلي.
-افزايش اعتبار و تسريع در اجراي محورهاي ابركوه- مروست و ابركوه- اسفندآباد- صفاشهر.
-احداث باند دوم محورهاي طبس- ده محمد و فولاد- يزد.
-افزايش اعتبار و تسريع در اجراي پروژه هرابرجان- هرات- شهربابك.
-روكش آسفالت ساليانه حدود 300 كيلومتر راههاي اصلي و ترانزيتي استان.
-كمك به تعريض و بهسازي راه هرات- خوانسار درحوزه يزد.
-تأمين اعتبار اتصال راه آهن يزد- اقليد - شيراز در سال 1388.
-مطالعه و احداث كمربندي ريلي جهت انتقال قطارهاي باري به خارج از شهر.
-مطالعه احداث خط دوم راه آهن بافق- اردكان.
-اجراي شش مورد تقاطع غيرهمسطح شهر يزد (شامل: پلها دانه سا، پانزده خرداد و فرودگاه) ميبد- صدوق- بافق.
-خريد دستگاه الكترولايزر جهت توليد گاز هيدروژن براي ارسال بالن هاي هواشناسي.
-ارتقاء فرودگاه يزد به فرودگاه بين المللي.
-اصلاح تقاطع هاي ورودي محور تنگه چنار به مهريز با احداث باند دوم.

مسكن و عمران شهري:
-صدور مجوز فروش اوراق مشارکت به ميزان 500 ميليارد ريال براي احياي بافتهاي فرسوده شهري.
-اختصاص مبلغ 78 ميليارد ريال براي توسعه و تجهيز فعاليت شهرداريها و دهياريها.
-اختصاص 30 دستگاه اتوبوس، 80 دستگاه ون و 40 دستگاه ميني بوس و 1000 دستگاه تاكسي.
-احداث ساختمان اداره كل ثبت احوال يزد.
-اختصاص مبلغ 200 ميليارد ريال براي اجراي فعاليت هاي پيشگيرانه ستاد حوادث غير مترقبه استان.
-اختصاص مبلغ 1/4 ميليارد ريال براي کمک به تکميل واحدهاي مسکوني مشمول جابجايي روستاي نايبند طبس.
-اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال براي كمك به بهسازي و نوسازي بافت فرسوده شهري.
-اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال براي مطالعه بهسازي بافت فرسوده شهري.
-بهسازي و نوسازي 3000 واحد مسكوني روستايي از طريق اعطاي تسهيلات بانكي ارزان قيمت.
-احداث ساختمان اداري سازمان مسكن و شهرسازي استان يزد.
-احداث ساختمان اداري گمرك استان يزد.
-مطالعه و احداث مجتمع هاي اداري شهرستانهاي استان.
-ارائه طرح تعيين ضوابط و آيين نامه اجرايي نوسازي بافت قديم تاريخي يزد با تعيين ميزان سطح بافت تاريخي قابل تملک و نگهداري با همکاري سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و استانداري ظرف 6 ماه به هيأت دولت.
-واگذاري اراضي مورد نياز روستاهاي فاقد طرحهاي هادي جهت احداث مسکن.
-اختصاص 30 هکتار از محل 10% علي الحساب به شهرداريهاي استان براي احياي بافتهاي فرسوده و سکونتگاههاي غيررسمي.
-واگذاري زمين به مساحت 357 مترمربع متعلق به وزارت مسکن و شهرسازي به سازمان ملي زمين و مسکن استان.

آب و کشاورزي:
-اختصاص اعتبار براي تکميل پروژه مکانيزاسيون 300 هکتاري اراضي مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني (ره) در شهرستان مهريز.
-اختصاص تسهيلات براي متقاضيان ساخت سيلو و انبارهاي مكانيزه، نگهداري و ذخيره سازي گندم.
-اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال جهت مطالعه و اجراي زهكشي خاكهاي شور و تسطيح، نوسازي و تجهيز اراضي.
-اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي اصلاح باغات موجود و خسارت ديده استان.
-اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال براي اجراي عمليات آب و خاك تعاونيهاي توليد.
-تأمين تجهيزات يگان حفاظتي منابع طبيعي و احداث و تجهيز مركز پشتيباني و تكثير مرغ بومي استان.
-تكميل آزمايشگاه، سالن ورزشي و خوابگاه مجتمع آموزشي ملاصدرا تا پايان سال 1389.
-اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال جهت اجراي طرحهاي آبخيزداري و آبخوان داري استان.
-احداث مجتمع آموزشي كارگاهي مهارتهاي علمي دام و طيور در استان.
-پيش بيني مبلغ 10 ميليارد ريال براي ساماندهي و اسكان عشاير استان.
-اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال براي انجام مطالعات اجرايي طرحهاي بيابان زدايي.
-اختصاص مبلغ 6 ميليارد ريال براي كمك به تجهيز راه اندازي آزمايشگاهها و ايستگاههاي تحقيقاتي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي.
-تأمين اعتبار مورد نياز تكميل شبكه فرعي آبياري و زهكشي كريت- نهرين در سال 1388.
-اختصاص اعتبار براي اجراي طرح مديريت جامع مقابله با آفات کرم گلوگاه انار، زنبور، مغز خواربادام، پروانه جوبخوار گردو و سوسک سرشاخه خوار درختان.
-حمايت از پرورش و قرنطينه اسب در استانهاي يزد، خراسان شمالي، تهران، گلستان و خوزستان در صورت وجود متقاضي بخش غيردولتي.
-بخشودگي سود و جرايم تسهيلات پرداخت شده به کشتارگاه بزرگ صنعتي يزد.
-اختصاص مبلغ 125 ميليارد ريال براي اجراي طرح مديريت بهره برداري بهينه از منابع آب کشاورزي با هدف افزايش بهره وري از منابع آب و خاک به ويژه قنوات (طرح آبياري تحت فشار و...) در سطح 45 هزار هکتار از اراضي زراعي و باغي استان.
-ارائه پيشنهاد لازم براي اعطاي تخفيف بخشي از حق انشعاب آب انتقالي زاينده رود از خط اول به واحدهاي صنعتي مستقر در شهرکها و نواحي صنعتي استان با همکاري استانداري حداکثر ظرف 3 ماه و ارائه نتيجه به هيأت دولت.
-شروع عمليات اجرايي 70 كيلومتر از فاز اول خط دوم آبرساني به يزد به عنوان جايگزين خط اول آبرساني در سال 1388.
-مطالعه طرح تأمين و انتقال آبهاي غير متعارف (شور و لب شور) در محدوده هاي آزاد كويري.
-تأمين اعتبار مطالعه و تأمين آب شرب از حوضه داخل يا خارج طبس در سال 1388.
-اصلاح خط انتقال آب سد دره بيد طبس از محل طرح مرمت و تأسيسات آبرساني در سال 1388.
-تكميل عمليات اجرايي انتقال آب به بخش بهمن شهرستان ابركوه.
-كمك به مديريت مصرف آب آشاميدني شهرهاي استان.
-اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي احداث شبكه هاي فاضلاب روستاهاي استان طي سالهاي 1388 و 1389.
-اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال اعتبار از محل اعتبارات پيش بيني نشده تملک دارايي قانون بودجه جهت مطالعه و اجراي طرح ارتقاء فرآيند تصفيه‌خانه فاضلاب يزد.
-کمک اعتباري جهت مرکز بين المللي قنات و سازه هاي تاريخي آب.
-مطالعه و ايجاد آزمايشگاه فيزيک ابرکشور در مرکز باروري ابرهاي استان يزد.
-مطالعه آبرساني به منطقه خرانق.
-تخصيص کامل آب صرفه جويي شده از محل اجراي طرح تعادل بخشي براي مصارف كشاورزي (مجتمع هاي گلخانه اي)، صنعتي و گردشگري استان.

انرژي:
-تأمين خوراک براي صنايع پايين دستي پتروشيمي در سطح استان.
-مطالعه گازرساني به منطقه خرانق، ديهوك و بافق.
-احداث پست 400/63 كيلوولت شهيد سامعي (غرب يزد).
-احداث پست 400/230 كيلوولت اردكان و خط ارتباطي.
-مطالعه و اجراي شبكه فوق توزيع و انتقال به شهرستانهاي ابركوه و خاتم در سال 1388.
-تسريع در احداث نيروگاه ذغال سوز طبس.
-مطالعه ايجاد مرکز مديريت پژوهش و مطالعات کاربردي انرژي خورشيدي ايران در استان.
-ارائه پيشنهاد و جدول تعديل تعرفه هاي انرژي واحدهاي تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي استان.

توسعه اشتغال و سرمايه گذاري:
-اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال وام قرض الحسنه.
-اختصاص مبلغ 300 ميليارد ريال وام قرض الحسنه براي اجراي 3700 طرح خود اشتغالي کميته امداد امام خميني (ره).
-اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال تسهيلات براي شركتهاي تعاوني فارغ التحصيلان، ايثارگران و بانوان.
-اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال تسهيلات سرمايه ايجادي و در گردش به تعاوني هاي استان.
-اختصاص مبلغ 100 ميليارد ريال از منابع صندوق مهر امام رضا (ع) (علاوه بر 50 ميليارد ريال قبلي) جهت پرداخت وام اجراي طرحهاي اشتغالزايي استان درسال 1387.

فرهنگي:
-مطالعه استان يزد به عنوان پايگاه نمونه سازي مهندسي فرهنگي كشور.
-اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال جهت ساماندهي گلزار شهدا
-اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال براي تكميل مركز فرهنگي و توانبخشي بنياد شهيد استان.
-اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال براي مرمت و تعمير مساجد و مصلي ها سطح استان.
-تكميل و تجهيز كتابخانه مركزي يزد تا پايان شهريور ماه 1389.
-تجهيز مجتمع فرهنگي نخل سيد الشهدا (ع)با مشاركت بخش غيردولتي.
-اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي تكميل و تجهيز كتابخانه هاي عمومي خيرساز در سال 1388.
-اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال براي كمك به فعاليتهاي فرهنگي و هنري.
-اختصاص مبلغ 5 ميليارد ريال براي كمك به فعاليتهاي قرآني و ديني.
-احداث ساختمان سازمان اوقاف و امور خيريه استان.
-اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال براي تكميل ساختمان و تأسيسات سايت صدا و سيماي مركز يزد.
-اختصاص مبلغ 16 ميليارد ريال براي اتوماسيون ويديو و خبر.
-اختصاص مبلغ 4 ميليارد ريال براي پوشش چهار برنامه اي صدا و تصوير در 10 نقطه استان.
-اختصاص مبلغ 7 ميليارد ريال براي سيگنال رساني در بستر فيبرنوري به ايستگاههاي پرقدرت (ضرورت موانع بحران ماهواره).
-اختصاص مبلغ 30 ميليارد ريال براي پوشش ديجيتال تلويزيوني مركز استان با 8 برنامه ملي و استاني.

بهداشتي و درماني:
-تجهيز 8 پايگاه اورژنس امداد جاده اي به آمبولانس و تجهيزات مربوط.
-پيش بيني اعتبار توسعه بيمارستان خاتم به منظور راه اندازي (احداث) بخش جراحي زنان و زايمان و اتاق عمل آن.
-مطالعه و احداث مركز رشد بيوتكنولوژيكي يزد.
-اختصاص مبلغ 960 هزار يورو جهت تأمين تجهيزات مورد نياز پژوهشي و آموزشي دانشگاه علوم پزشكي يزد در سال 1387.
-تجهيز بيمارستان شهيد رهنمون به دو يونيت دندانپزشكي معلولين در سالهاي 1387 و 1388.
-اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال براي كمك به خريد دستگاه MRI بيمارستان امام جعفر صادق (ع) ميبد و شهيد آيت الله صدوقي يزد.
-تكميل پلي كلينيك تخصصي و فوق تخصصي بيمارستانهاي ميبد، مهريز، ضيايي اردكان و تکميل ساختمان روانپزشكي و CCU بيمارستان ضيايي اردکان،ICU بيمارستان مهريز و تجهيز بيمارستان تفت.
-تأمين اعتبار جهت خريد تجهيزات آزمايشگاههاي سلولهاي بنيادي مورد نياز مركز ناباروري يزد.
-پيش بيني اعتبار توسعه بيمارستانهاي ابركوه و بافق و تعمير و تجهيز بيمارستان آيت الله صدوقي يزد.
-احداث خوابگاه 360 نفره در محل پرديس دانشگاه علوم پزشکي يزد.
-احداث بيمارستان جايگزين شهيد رهنمون يزد.
-اختصاص اعتبار جهت تعمير و نگهداري خانه هاي بهداشتي استان.
-احداث و تجهيز 3 دستگاه ساختمان ادارات تعاون در شهرستانهاي خاتم، ميبد و صدوق.
-اختصاص مبلغ 4/5 ميليارد ريال براي احداث مركز اداري درماني خاتم يزد (600 مترمربع).
-اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال براي احداث مركز اداري درماني ابركوه.

آموزش و آموزش عالي:
-اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال براي تجهيز خوابگاه هاي مدارس و مراكز تربيت معلم شبانه روزي استان.
-اختصاص مبلغ 16 ميليارد ريال براي احداث خوابگاه شبانه روزي دخترانه و پسرانه در يزد در سالهاي 1388 و 1389.
-اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال جهت تجهيز مدارس در طرح اسكان نوروزي و تابستانه.
-اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال جهت تجهيز و بهينه سازي كارگاههاي هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش و مدارس راهنمايي و ابتدايي.
-احداث خانه معلم در شهرستانهاي ابركوه، ميبد، اردكان، صدوق و تفت و تكميل محوطه سازي و حصاركشي خانه معلم شهرستانهاي طبس، بافق و خاتم.
-احداث كانون فرهنگي، تربيتي و پژوهش سراي دانش آموزي در 10 منطقه آموزش و پرورش استان.
-احداث آموزشكده فني و مدرسه شبانه روزي مهريز.
-احداث 8 باب مدرسه 10 كلاسه در سطح استان در سال 1388 علاوه بر بودجه استان.
-اختصاص مبلغ 24 ميليارد ريال جهت تكميل مدارس خيرساز آموزش و پرورش.
-اختصاص مبلغ 20 ميليارد ريال جهت کمک به تكميل و تجهيز 28 سالن و زمين هاي ورزشي در سطح استان.
-احداث و تجهيز پژوهشكده كودك و نوجوان آذريزدي.
-احداث و تكميل مراكز فرهنگي مهريز، بافق، ابركوه و ميبد.
-ايجاد اردوگاه دانش آموزي استان.
-تكميل كتابخانه و آمفي تئاتر و سازمان مركزي دانشگاه يزد.
-مطالعه و احداث دانشكده علوم انساني در سالهاي 1388 و 1389.
-محوطه سازي و تأسيسات دانشگاه يزد در سال 1388.
-تأمين %50 از منابع مالي مورد نياز جهت احداث مجموعه خانه هاي رياضي دانشگاه يزد.
-تكميل خوابگاه مجردين دانشكده الهيات و معارف اسلامي ميبد در سال 1388.
-تامين زمين دانشكده حضرت خديجه (س) در اردكان.
-اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال جهت تكميل پروژه هاي سالن ورزشي، محوطه سازي موتور خانه دانشکده فني و مهندسي، خانه هاي سازماني، كلاسهاي آموزش انساني 1 و 2 دانشگاه يزد.
-اختصاص مبلغ 13 ميليارد ريال براي آماده سازي پارك علم و فناوري در پرديس جديد.
-اختصاص مبلغ 35 ميليارد ريال براي تكميل پروژه هاي پيام نور استان
-تجهيز مركز آموزش فني و حرفه اي برادران در شهرستان صدوق.
-اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال براي تجهيز مراكز آموزش فني و حرفه اي خواهران شهرستان طبس و ابركوه و بازسازي مراكز آموزشي فني و حرفه اي خواهران يزد و برادران صدوق.
-اختصاص 70 ميليارد ريال وام قرض الحسنه براي تقويت صندوق قرض الحسنه فرهنگيان.

رفاهي و حمايتي:
-اختصاص مبلغ 95/5 ميليارد ريال جهت اجراي فعاليتهاي مربوط به محرومين و معلولين
-اختصاص مبلغ 22 ميليارد ريال براي احداث سه واحد اداري شعبه تأمين اجتماعي 2 و 3 يزد و شهر زارچ.
-اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال جهت تکميل مرکز تحقيقات سالمندان اردکان و مرکز تحقيقات ژنتيک ميبد.
-واگذاري 650 واحدهاي مسکوني احداث شده سازمان بهزيستي و کميته امداد به مددجويان تحت پوشش استان

گردشگري:
-پيش بيني اعتبار احداث، تجهيز و راه اندازي موزه تاريخ و عبرت در صحراي طبس.
-اختصاص مبلغ 8 ميليارد ريال جهت احياء مناطق مسير تاريخي حضرت امام رضا (ع).
-اختصاص مبلغ 7 ميليارد ريال براي مطالعه، مرمت و ساماندهي بناهاي تاريخي استان، تكميل پروژه هاي طرح پرديسان، مرمت و احياي بازارها، تكميل مجموعه بزرگ ارگ خرانق، تكميل، بازسازي و احياي مجموعه قلعه خرگوشي عقدا و ساماندهي بافت تاريخي مجموعه امام تفت.
-اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال جهت مطالعه، طراحي و اجراي موزه منطقه اي يزد در سال 1388.
-اختصاص مبلغ 3 ميليارد ريال جهت خريد بناهاي تاريخي در سال 1388.
-تعيين 21 منطقه نمونه گردشگري و شهرهاي ميبد، تفت و ابركوه به عنوان شهرهاي نمونه گردشگري.
-تجهيز موزه فرش در اردكان- موزه مردم شناسي در ندوشن و بافق و موزه مصلاي ميبد.
-مطالعه ايجاد شهرك و بازارچه صنايع دستي

ورزشي:
-احداث 10 سالن ورزشي در 10 شهرستان استان.
-اختصاص مبلغ 25 ميليارد ريال براي تكميل مجموعه هاي ورزشي كارگران ابركوه، بافق، اردكان و يزد.
-اختصاص مبلغ 50 ميليارد ريال براي احداث استخر سرپوشيده استاندارد 50 متري شهرستان يزد با جايگاه تماشاچي (داخل مجموعه بزرگ ورزشي يزد).
-اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال براي احداث سالنهاي 1200 نفري اردكان، طبس، بافق و ابركوه طي سالهاي 1388 و 1389.
-اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال براي احداث استخر سرپوشيده ميبد.
-اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال براي احداث سالن تمريني در مراكز بخشهاي استان.
-اختصاص مبلغ 7/2 ميليارد ريال براي احداث سالن جانبازان و معلولين يزد (داخل مجموعه ورزشي يزد).
-اختصاص مبلغ 40 ميليارد ريال براي كمك به تكميل پروژه هاي خيرساز (سالنهاي ورزشي) طي سالهاي 1388 و 1389.

ساير موارد:
-افزايش ظرفيت سوئيچ تلفن همراه به ميزان 400 هزار شماره.
-نصب و راه اندازي 60 سايت BTS تلفن همراه در سطح استان.
-ايجاد زيرساخت جهت اينترانت استاني.
-اجراي كابل كشي فيبر نوري به طول 300 كيلومتر.
-تأمين پوشش تلفن همراه مسير ريلي طبس- بافق.
-ايجاد يك مركز پستي در مجاورت فرودگاه و توسعه واحدهاي پستي شهرستانهاي صدوق، خاتم و طبس.
-اختصاص مبلغ 15 ميليارد ريال تسهيلات جهت آزادي محكومين نيازمند جرايم غيرعمد.
-اختصاص مبلغ 2/5 ميليارد ريال براي تجهيز زندانهاي استان به دوربين هاي مداربسته و ديجيتال.
-مطالعه و احداث زندان طبس در خارج از شهر.
-اختصاص مبلغ 10 ميليارد ريال براي تكميل مجتمع فرهنگي، آموزشي و اداري زندان مركزي.
-اختصاص مبلغ 72 ميليارد ريال براي احداث ساختمان دادگستري تفت، بافق، ابركوه و ميبد.
-تكميل ساختمانهاي ثبت اسناد شهرستانهاي طبس، خاتم و صدوق.
منبع : http://president.ir/fa/?ArtID=14970