معرفی فرماندار شهرستان خاتم به عنوان فرماندار برتر استان یزد؛

در جلسه شورای اداری استان یزد، فرماندار شهرستان خاتم به عنوان فرماندار برتر استان انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:
جلسه شورای اداری استان یزد به مناسبت هفته بسیج در تاریخ ۱ آذر ۱۴۰۲ به ریاست دکتر فاطمی استاندار یزد برگزار گردید.
در این جلسه علی اکبریان فرماندار شهرستان خاتم در کنار فرمانداران شهرستان های ابرکوه و میبد به عنوان فرماندار برتر استان معرفی گردید.