همزمان با هفته ورزش و تربیت بدنی صورت گرفت؛

همایش پیاده روی خانوادگی به مناسبت هفته ورزش و جوانان در شهرستان خاتم با حضور مسئولین و اقشار مختلف جامعه برگزار شد.

همایش پیاده روی به مناسبت هفته ورزش و جوانان در شهرستان خاتم به حضور مسئولین و اقشار مختلف جامعه برگزار شد.
شرکت کنندگان در این همایش مسیر میدان جمهوری اسلامی تا سالن ورزشی شهرک بنیادصدوق را پیمودند.
در این همایش ضمن تجلیل از برخی از ورزشکاران موفق شهرستان، به قید قرعه جوایزی به شرکت کنندگان اهدا شد.

۲۸ مهر ۱۴۰۲