ووشو كار خاتمي مقام دوم مسابقات كاپ آزاد آنتالياي تركيه را كسب كرد.

سید ناصر امامي ميبدي گفت: شهرستان خاتم ازحيث استعدادهاي ورزشي درجايگاه بسيار مناسب قرار دارد و به خصوص در زمينه ورزش‌هاي رزمي اين شهرستان در استان حرف اول را مي‌زند.
 
وي خواستار توجه ويژه مسئولين استان به نيازهاي ورزشكاران منطقه و رفع آن در جهت نيل به توسعه ورزش قهرماني و پهلواني گرديد.

فرماندار خاتم همچنين از فرهاد منگليان ووشوكار ارزنده شهرستان به خاطر كسب مقام دوم در مسابقات كاپ آزاد آنتالياي تركيه كهپنجم لغايت دهم فروردين ماه در كشور تركيه برگزار گرديد تقدير و تشكر كرد و وجود چنين ورزشكاراني را باعث افتخار شهرستان و استان دانست.