در نشست شورای جهادی شهرستان خاتم مطرح شد؛

پیشنهاد قرار گرفتن خاتم به عنوان هدف تحقق الگوی جامعه آبادانی بنیاد علوی

✍در جلسه ای با حضور"اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم "محمد قلی" معاون توسعه و برنامه ریزی بنیاد علوی کشور وگروه های جهادی شهرستان خاتم در خصوص نحوه و حوزه فعالیت بنیاد علوی و همچنین اضافه شدن شهرستان خاتم به عنوان یکی از مناطق کمتر توسعه یافته،جهت فعالیت بنیاد علوی در راستای عمران آبادانی  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
🔸️گفتنی است درپایان این جلسه مسئولین ضمن بازدید از مناطق مختلف شهرستان با حضور در حوزه مقاومت امام حسن (ع) چاهک و دیدار و نشست با گروه های جهادی  بخش چاهک به بررسی ظرفیت ها وپتانسل های منطقه پرداختند.
🔹روابط عمومی فرمانداری خاتم