️بازدید میدانی از میزان خسارات وارده به کشاورزان

صبح امروز ابراهیمی عضو هیات مدیره  صندوق بیمه کشاورزان کشور"،اکبریان" سرپرست فرمانداری خاتم،ملک زاده مدیر کل مدیریت بحران،وکیلی رئیس سازمان جهاد کشاورزی  و دیگر مسئولین به منظور ارزیابی خسارات سرمازدگی از باغات شهرستان بازدید نمودند