جلسه بررسی طرح 25هکتاری نهضت ملی مسکن مروست

بررسی سایت 25هکتاری نهضت ملی مسکن مروست

بررسی سایت 25هکتاری نهضت ملی مسکن مروست

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مروست:  

جلسه بررسی طرح 25هکتاری  نهضت ملی مسکن مروست با حضور مهندس دانشور فرماندار مروست، کارشناسان و اعضای کارگروه در اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار شد.