جلسه آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن مروست برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مروست؛

دانشور فرماندار شهرستان مروست در صد و هفدهمین جلسه کمیته فنی بررسی طرحهای آماده سازی زمین با موضوع «بررسی نقشه های مرحله اول طرح آماده سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن در مروست» در محل سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی استان یزد حضور به هم رسانید.