بازدید بخشدار بفروئیه از برق‌رسانی به پهنه دام سبک بفروئیه

بخشدار بفروئیه به همراه رئیس و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان از پروژه برق‌رسانی به پهنه دام سبک با ظرفیت کل ۷۲۰۰۰ رأس بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، بخشدار بفروئیه به همراه رئیس و کارشناسان اداره جهاد کشاورزی شهرستان از پروژه برق‌رسانی پهنه دام سبک با ظرفیت کل ۷۲۰۰۰ رأس بازدید کردند.

کلیه تیرهای برق این پروژه نصب گردیده و همچنین زیرسازی جاده‌های داخل، میخ‌کوبی و تفکیک قطعات پهنه انجام‌شده است.