بازدید بخشدار بفروئیه از پروژه آب‌رسانی به روستای هودر

بخشدار بفروئیه از پروژه آب‌رسانی به روستای هودر بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، بخشدار بفروئیه از پروژه آب‌رسانی به روستای هودر بازدید کرد.

این پروژه به‌منظور تأمین آب شرب اهالی روستای هودر انجام گردیده است.

 حفر یک حلقه چاه و احداث کانال به طول 120 متر ولوله گذاری از فعالیت‌های انجام‌شده در این طرح هست.