بازدید بخشدار بفروئیه از پروژه احداث شبکه توزیع برق شهرک مسکن جوانان روستای حسن‌آباد

بخشدار بفروئیه به همراه دهیار روستای حسن‌آباد از پروژه احداث شبکه توزیع برق شهرک مسکن جوانان روستای حسن‌آباد بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی بخشداری بفروئیه، بخشدار بفروئیه به همراه دهیار روستای حسن‌آباد از پروژه احداث شبکه توزیع برق شهرک مسکن جوانان روستای حسن‌آباد بازدید نمود.

احداث ۳۸ متر شبکه فشار متوسط هوایی، نصب یک دستگاه ترانس ۲۰۰ کاوا با تابلو توزیع و احداث ۱۰۰۰ متر شبکه فشار ضعیف هوایی از اقدامات انجام‌شده در این طرح هست.