مرکز رشد فناوری ميبد وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و زیر نظر پارک علم وفناوری یزد در آذر ماه سال 87 با حضور مسوولین استانی و شهرستانی در میبد افتتاح گردید.

مرکز رشد سرامیک میبد در طی تفاهم نامه ای که بین دانشگاه آزاد اسلامی میبد با پارک علم وفناوری یزد منعقد شد در ساختمانی مستقل با زیربنای 220 متر مربع با امکانات کامل کار خود را با بررسی 9 ایده فناور ارسال شده به این مرکز شروع کرد.

این مرکز تا آبانماه 1389 با برگزاری 9 جلسه شورای پذیرش اقدام به پذیرش 16 شرکت و هسته پیش رشد نموده است که از این تعداد 7شرکت موفق شدند به مرحله انکوباتوری وارد شوند .