استاندار يزد:

 به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"سيد محمد ميرمحمدي" روز چهارشنبه در جلسه كارگروه آب استان يزد اظهار داشت: در بررسي مشكلات آب ، بايد دو رويكرد منابع آب و موضوع آب شرب از هم تفكيك شود.
وي با اشاره به ضرورت انتقال آب به استان يزد ، گفت: براي انتقال آب، بايد به دنبال تامين منابع مالي پايدار از طرق مختلف باشيم.
عالي ترين مقام اجرايي  در بخش ديگري از سخنان خود، خواستار طراحي حريم براي چاه هاي آب با كاربري شرب  شد.
وي همچنين بر اتمام هرچه سريعتر پروژه هاي نيمه تمام حوزه آب تاكيد كرد.
معاون برنامه ريزي استاندار نير گفت: اهميت موضوع آب با ساير چالشهاي استان يزد قابل مقايسه نيست.
"محمد رضا بابايي" خواستار تمركز همه تلاش ها در اين حوزه شد.
در ابتداي اين جلسه مديران عامل شركت آب منطقه اي و آب و فاضلاب شهري استان يزد، گزارشي از وضعيت منابع آبي و وضعيت مصرف آب در استان ارائه كردند.
در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده، تصميمات لازم اتخاذ شد.