مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد خبر داد:

"سعيد عبداللهي" روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار اداره كل روابط عمومي استانداري يزد گفت: طبق بخشنامه معاون اول رييس جمهور در راستاي ارتقاي سلامت هموطنان ، اين طرح بصورت ملي از روز شنبه مورخ 14 ارديبهشت ماه آغاز و به مدت يك هفته ادامه خواهد داشت.
وي گفت: در مدت اجراي اين طرح، مراكز بهداشتي و درماني در سطح استان اين خدمات را بصورت رايگان به ايرانيان بالاي 30 سال ارائه مي كنند.
عبداللهي همچنين اظهار داشت: تعداد زيادي واحد سيار مجري اين طرح، در سطح استان با حضور در مركز پرجمعيت، نسبت به اندازه گيري فشار خون وتعيين تناسب بدني متقاضيان اقدام خواهند كرد.
وي با بيان اهميت فشار خون در سلامت افراد، از مردم استان خواست با توجه هميشگي به موضوع سلامت، مجريان طرح ملي غربالگري را ياري نمايند تا شاهد ارتقاي سطح سلامت در استان باشيم.