به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده " با خانواده معظم شهيدان نوازا... و نادر قانع و شهيدان محمود، مصيب و علي اكبر يزداني ديدار كرد و آن ها را مورد تفقد قرار داد.
وي رشادت و فداكاري شهدا را ارج نهاده و براي شهيدان دفاع مقدس علو درجات را مسئلت كرد.
اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي گردد.