به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده" روز دوشنبه ضمن اين بازديد، در جريان مسائل و مشكلات پروژه هاي مسكن مهر قرار گرفت و دستورات لازم را  براي تكميل آنها صادر كرد.