به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،"محمد رضا فلاح زاده"  فعالیتهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی گروه های جهادی را ستود و بر جبران عقب ماندگیهای توسعه ای مناطق محروم بر اساس شاخصه های علمی تاکید کرد.
وی با اشاره به محرومیت بخشهای مختلف کشور در زمان قبل از انقلاب، توجه ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی به مناطق محروم را یادآور شد و افزود: شهرستان خاتم بعد از شهرستان یزد، بیشترین سقف بودجه عمرانی را به خود اختصاص داده است.
عالی ترین مقام اجرایی استان، بر ضرورت تجمیع سرمایه های خوابیده برای ایجاد صنایع در شهرستان خاتم تاکید کرد.