حماسه حضور/

به گزارش اداره کل  روابط عمومی استانداری یزد، " محمد رضا فلاح زاده " در این بازدید در جریان فعالیتهای صورت گرفته در کمیته های یادشده قرار گرفت.