حماسه حضور/جانشین رئیس ستاد انتخابات اردکان:

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "کمال حلوایی" گفت: تا این لحظه حدود 39 درصد واجدین شرایط رأی دادن در انتخابات شرکت کرده اند.
وی تصریح کرد: با خنک تر شدن هوا،انتظار می رود حضور گسترده تری را شاهد باشیم.