حماسه حضور/

 به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، ستاد انتخابات استان، انتخابات را تا ساعت 11 تمدید کرده است.
این تمدید تمامی شعب مستقر در شهرهای استان و روستاهای شهرستان یزد را شامل می شود.