حماسه حضور/

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد،"غلامحسین دشتی"  گفت: انتخابات تا ساعت 10 ادامه دارد.