انتصاب معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد با حکم وزیر کشور

 وزیر کشور طی حکمی، محمد جواد ابوالحسینی را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد منصوب کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، دکتر احمد وحیدی؛ وزیر کشور در این حکم آورده است:

جناب آقای محمدجواد ابوالحسینی

سلام علیکم

بنا به پیشنهاد استاندار محترم و تایید معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی، به موجب این حکم، جنابعالی را به سمت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد منصوب می نمایم. با عنایت به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و مفاد بیانیه گام دوم انقلاب و مبتنی بر قوانین، ضوابط، مقررات و اسناد قانونی، شایسته است در جهت اجرای دقیق و هوشمندانه اهداف و سیاست های ذیل در سطح استان، اهتمام لازم معمول گردد:
تشخیص دقیق نیازمندی های عمرانی و تعیین اولویت ها.

ایجاد هماهنگی در زمینه های فنی و عمرانی و تلاش برای اتخاذ تصمیمات و تدابیر بر پایه کارشناسی.

نظارت بر تهیه، تصویب و نحوه اجرای طرح های توسعه و عمران منطقه ای، شهری و روستایی.

پایبندی و توجه کافی به اصول و ضوابط فنی و شهرسازی با رعایت الگوی معماری اسلامی –  ایرانی.

مراقبت دائم و نظارت موثر بر نحوه ساخت و سازها و اجرای دقیق ضوابط و قوانین مربوط با بخش زمین و ساختمان.

کنترل و نظارت دائم بر حفاظت از منابع زیست محیطی، آب و خاک و اهتمام ویژه در موضوع هوای پاک.

پیگیری مستمر و نظارت موثر بر پیشبرد برنامه های محوری دولت و بخش مسکن.

نظارت مستمر بر عملکرد دستگاه های عمرانی، خصوصا از نظر نحوه جذب اعتبارات، اجرای پروژه ها و پیگیری تعهدات.

هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و برقراری ارتباط و تعامل سازنده فی ما بین شوراهای اسلامی و مدیران دستگاه های اجرایی در جهت پیشبرد برنامه های عمرانی و توسعه متوازن مناطق.

نظارت موثر بر امور شهرداری ها، دهیاری و کمک، راهنمایی و حمایت مناسب از مدیریت شهری و روستائی در استان.

توجه ویژه به استقرار سامانه های تخصصی حوزه عمرانی و پیگیری امور مرتبط.

شناخت دقیق فرآیندها و اصلاح فوری و موثر گلوگاههای فسادخیز و مبارزه جدی با عوامل آن.

ارائه منظم گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها به معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی.

انتظار دارد در جهت تحقق سیاست های دولت، با روحیه انقلابی، پاکدستی، قانون گرایی و فساد ستیزی بر التزام به مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی در گره گشایی از مشکلات مردم، تحقق عدالت و پیشرفت و رفع فقر و تبعیض با بهره گیری از استعدادها و تجارب نیروهای لایق و متخصص اهتمام نمایید. امیدوارم با استعانت از پروردگار متعال، در تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و سربلند باشید.

1 نظر