باهمکاری دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد، اولین کارگاه آموزشی- تخصصی طرح شناسایی منشاء داخلی طوفانهای گرد و غبار و ریز گردها و بررسی راهکارهای مدیریتی و اجرائی آن در محل استانداری یزد برگزار شد

معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی و رئیس پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: به دنبال واگذاری طرح مطالعاتی شناسایی منشاء داخلی طوفانهای گرد و غبار و ریزگردها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد، اولین کارگاه آموزشی- تخصصی مرتبط با موضوع با حضور بیش از 10 استاد برجسته کشوری و 30 کارشناس استانی در محل مدیریت بحران استانداری یزد تشکیل شد.

دکتر کاظم کمالی با معرفی دکتر محمدرضا اختصاصی به عنوان مجری این طرح افزود: با توجه به گسترش صنایع و فعالیت‌های انسانی و خشکسالی‌های پی‌درپی، مسئله ریز گردها و گرد و غبار به عنوان یکی از مشکلات اساسی استان یزد و کشور است.

وی با اشاره به شناسایی منشاء تپه‌ای ماسه‌ای برای این معضل در سالهای گذشته، ابراز امیدواری کرد: با انجام این مطالعات بتوان راهکارهای مناسب مدیریتی و اجرایی را برای کنترل این پدیده ارائه کرد. در پایان نشست رئیس پژو هشکده مناطق خشک و بیابانی دانشگاه یزد از همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، سازمان حفاظت و محیط زیست، مدیریت ستاد بحران استان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان که در اجرای این کارگاهها همکاری کرده‌اند، قدردانی کرد.


IMG_4829.jpg IMG_4832.jpg IMG_4836.jpg IMG_4846.jpg IMG_4849.jpg IMG_4851.jpg IMG_4854.jpg IMG_4859.jpg IMG_4861.jpg IMG_4862.jpg IMG_4863.jpg
بله