برگزاری نشست کارگروه حمل ونقل دانش آموزی به ریاست مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری

مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری گفت: نشست کارگروه حمل ونقل دانش آموزی به منظور بررسی کامل وضعیت سرویس مدارس استان  برگزار و موضوعات مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

 به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری استان یزد، مهندس حامد شیشه بری در نشست کارگروه حمل ونقل دانش آموزی استان که در روز سه شنبه 9 آذر ماه برگزار گردید عنوان کرد: دستگاه های ذی ربط  با محوریت فرمانداری باید به صورت جدی این موضوع را مورد بررسی قرار داده تا از نگرانی خانواده ها کاسته شده و روند آموزشی و خدماتی آموزش و پرورش بهتر صورت گیرد.

افزودن نظرات