به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، سید محمد میرسعیدی در این جلسه گفت: وظایف کارگروه تخصصی زیربنایی، بررسی طیف وسیعی از بحث های بودجه،طرح های سالیانه کوتاه مدت و بلند مدت است که فعالیت بخش های حمل و نقل،پست،مخابرات،انرژی برق،گاز، نفت و توزیع و بهینه سازی مصرف سوخت را در بر دارد.
میرسعیدی افزود: در راستای نتیجه گیری بهتر فعالیت های اجرایی مقرر شده است که  طرح های پیشنهادی قبل از اینکه به طور مستقیم از طریق دستگاه اجرایی به کارگروه فرستاده شود توسط کارشناسان دستگاههای مربوطه بررسی و سپس ارسال شود.
در ادامه پیرامون احداث بند خاکی با مسئولیت منابع طبیعی و از محل اعتبارات سفر دوم هیئت دولت به استان بود بحث وتبادل نظر صورت پذیرفت و کلیات طرح به تصویب رسید.