جانشين رئيس ستاد انتخابات استان خواستارشد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، "مهدي تقوايي" روز چهارشنبه در جلسه كميته بانوان ستاد انتخابات استان يزد، بر استفاده از همه ظرفيتها به ويژه ظرفيت عظيم صدا و سيما در راستاي ايجاد فضاي پرشور در انتخابات تاكيد كرد.
وي با اشاره به اهميت انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، تصريح كرد: انتخابات شوراها نبايد تحت الشعاع انتخابات رياست جمهوري قرار گيرد، چراكه خيلي از مباحث فرهنگي و اجتماعي شهر و روستا، محصول برنامه ريزي شوراهاست.
تقوايي نقش آفريني هرچه بيشتر بانوان در زمينه انتخابات و زمينه سازي براي حضور گسترده مردم در انتخابات شوراها را امري مهم و ضروري دانست و گفت: راه اندازي كميته بانوان ستاد انتخابات،كار نو و ارزشمندي است.
مشاور استاندار و مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز بر ضرورت نقش آفريني بيشتر زنان در زمينه ايجاد فضاي پرشور براي حضور حداكثري مردم در عرصه انتخابات تاكيد كرد.
"مريم عبدالحسين زاده" يكي از اهداف تشكيل كميته بانوان ستاد انتخابات را گسترش زمينه فعاليت بانوان در زمينه فضا سازي انتخابات عنوان كرد.
در اين جلسه هر يك از اعضاي كميته بانوان به بيان ديدگاه ها و نكته نظرات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند و تصميمات لازم اتخاذ شد.