به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده" روز شنبه در اين جلسه كه با حضور اعضاء ستاد وجمعي از مديران واحد هاي توليدي برگزار شد،  بر آسان سازي و تسهيل در روند پيگيري هاي  اداري و بانكي براي توليد كنندگان تاكيد كرد.
استاندار يزد اظهار داشت: بخش خصوص با همت و پيگيري خود و با بهره گيري از سرمايه اوليه و تسهيلات بانكي مشغول توليد هستند و به مردم  ونظام جمهوري اسلامي خدمت مي كنند.
وي همچنين رويكرد دستگاه هاي دولتي وبانك ها را حمايت از واحدهاي توليدي و رونق دادن به بخش اقتصاد دانست.
عالي ترين مقام  اجرائي استان در ادامه سخنان خود به تشريح اهداف راه اندازي ستاد تسهيل پرداخت و افزود: اين ستاد در راستاي حل مشكلات و تسهيل امور پيش روي توليدكنندگان راه اندازي شده است.
وي در خصوص وضعيت بازار فروش گفت: بازديدها و بررسي ها بيانگر اين است كه بازار فروش داخلي و حتي خارجي از وضعيت خوبي برخوردار است و مشكل خاصي در اين حوزه وجود ندارد.
در ادامه اين جلسه تعدادي از مديران واحد هاي توليدي مسائل و مشكلات خود را مطرح كردند و استاندار يزد براي رفع اين مشكلات دستوراتي صادر كرد.
در اين جلسه پيرامون مسائل مختلف بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.