به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، محمد مهدی فقیه خراسانی با اشاره به رتبه نخست استان یزد در کشور و توزیع بیش از 50 درصد سهام عدالت در استان این آمار را برای استان قابل قبول دانست.
فقیه خراسانی در ادامه گفت: جلب رضایت مردم در توزیع سهام عدالت از وظایف کارگزاران نظام به شمار می آید.
وی افزود: طراحی و بررسی مراحل اجرایی سهام عدالت در مقاطع مختلف و پوشش عمومی آن برای همه اقشار جامعه باید با همت و پشتکار ویژه ای همراه باشد.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی استاندار در پایان با اشاره به اهمیت ویژه سهام عدالت و دخیل بودن مردم در سهام کارخانجات گفت: در این صورت مدیران برای بالابردن سطح کیفی، توجه خود را به کارخانه افزایش می دهند و مردم نیز خود رابیشتر در مسائل اقتصادی شریک می دانند.
در ادامه این نشست اعضا به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند و تدابیر لازم اندیشیده شد.