به رياست استاندار يزد برگزار شد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده" روز شنبه در اين جلسه ضمن تبريك سالروز ولادت حضرت معصومه(س)، از زحمات اعضاي شورا قدرداني كرد.
وي با اشاره به گزارش مديركل ديوان محاسبات استان در اين جلسه، از اقدامات اين اداره كل قدرداني كرد و توجه ويژه مديران و ذيحسابان دستگاه ها را در خصوص مسائل بودجه اي خواستار شد.
استاندار با بيان اينكه همكاري خوبي بين دستگاه ها و ديوان محاسبات در استان يزد صورت گرفته است اظهار داشت: اشراف مديران و ذيحسابان دستگاه ها به مسائل بودجه اي باعث برطرف شدن انحرافات كوچك در بحث بودجه مي شود.
عالي ترين مقام اجرايي استان همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص روند تدوين سند راهبردي روابط عمومي ها، از زحمات همه روابط عمومي هاي استان و دست اندركاران تدوين اين سند قدرداني كرد.
معاون برنامه ريزي استاندار نيز در اين جلسه ضمن تبريك دهه كرامت اظهار داشت: خوشبختانه استان يزد از جمله استان هايي است كه در مسائل بودجه اي مشكل حادي را با ديوان محاسبات نداشته است.
"محمدرضا بابايي" ادامه داد: سلامت مديران و دستگاه ها به گونه اي بوده است كه گزارشي در اين خصوص به تهران تحويل نشده است.
مشاور استاندار و مديركل روابط عمومي استانداري يزد نيز در اين جلسه با تشريح اقدامات روابط عمومي در دستگاه هاي استان، از همكاري استاندار، معاونين استاندار و ساير دست اندر كاران تدوين سند روابط عمومي هاي استان قدرداني كرد.
"سيد عبدالمجيد قائم محمدي" با بيان اينكه اطلاع رساني اقدامات و دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي و همچنين اطلاع يابي از نياز هاي مردم يكي از مهمترين وظايف روابط عمومي ها است اظهار داشت: در صورتي كه روابط عمومي ها وظايف خود را بخوبي انجام دهند ابتدا باعث رشد و تعالي همه جانبه دستگاه ها و در نهايت سبب خنثي سازي تبليغات سوء و سياه نمايي هاي دشمنان نظام جهموري اسلامي مي شود.
در اين جلسه پس از بحث و بررسي كليات سند راهبردي روابط عمومي هاي استان و پيشنهاد اصلاح محدوده و حريم شهر ابركوه تصويب شد.