به رياست معاون برنامه ريزي استاندار برگزار شد؛

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا بابايي " روز پنج شنبه در اين جلسه با اشاره به اهميت جايگاه بانك هاي عامل در پويايي واحدهاي صنعتي در استان، اظهار داشت: بانك ها بايد با حمايت همه جانبه از سرمايه گذار از توليد ملي حمايت كنند.
وي گفت: استان يزد از نظر صنعتي رتبه ششم و از نظر معدني رتبه دوم كشور را دارد كه اين نشان دهنده پتانسيل بالاي اين استان است.
بابايي با تجليل از تلاش بانك كشاورزي در جذب تسهيلات، از تشكيل جلسه اي با بانك هاي مرتبط در راستاي جذب مابقي تسهيلات خبر داد.
در اين جلسه بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.