به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، " سعيد عبداللهي" روز پنجشنبه در اين جلسه ضمن گراميداشت سالروز شهادت دانشمند هسته اي مصطفي احمدي روشن، ضرورت تدوين سند راهبردي در حوزه اجتماعي، فرهنگي را يادآور شد.
وي گفت: مراحل تدوين سند راهبردي توسعه اجتماعي و فرهنگي استان توسط مشاور به پايان رسيده است كه در جلسه امروز كارگروه مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
عبداللهي هماهنگي بين بخشي دستگاه هاي استان را يكي از ضروريات اجراي خوب اين سند دانست.
مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري فرمايشات رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالي) در سفر به استان خراسان شمالي را يادآور شد و افزود: تلاش و كوشش دلسوزانه، لازمه رسيدن به اهداف تعيين شده در اين حوزه است.
عبداللهي ادامه داد: سند راهبردي توسعه اجتماعي و فرهنگي استان برگرفته از برنامه هاي ابلاغي بخش هاي مرتبط در دستگاه هاي ديگر است و اجراي دقيق اين سند به معناي عملياتي شدن اكثر برنامه هاي ابلاغي مرتبط با حوزه فرهنگي و اجتماعي در ساير دستگاه ها است.
در بخش ديگر اين جلسه سند راهبردي توسعه اجتماعي و فرهنگي استان توسط مشاور طرح تشريح شد.
بيان چشم انداز و استراتژي هاي كلان اين سند مهمترين سرفصل هايي بود كه درخصوص آن توضيحاتي بيان شد.
در ادامه اين بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مرتبط صورت پذيرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.