به رياست استاندار يزد برگزار شد؛

 به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا فلاح زاده" روز چهارشنبه در اين جلسه گفت: يزد، بالاترين جايگاه در جذب تسهيلات صندوق توسعه ملي را داشته است.
وي خواستار تسريع در اعطاي تسهيلات بخشهاي كشاورزي و بنگاه هاي زود بازده اقتصادي شد و افزود: تا زماني كه مسئوليت داريم بايد وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهيم.
استاندار يزد ادامه داد: كار براي خدا و مردم خستگي و كسلي ندارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان همچنين از تلاش اعضاي كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري و مديران بانكها قدرداني كرد.
معاون برنامه ريزي استاندار يزد نيز در سخناني بر حمايت از واحدهاي توليدي دانش بنيان تاكيد كرد.
"محمد رضا بابايي" اهميت اصلاح فرهنگ كار را يادآور شد و از صدا و سيما و دستگاه هاي فرهنگي خواست تا در اين زمينه اقدام كنند.
وي با اشاره به نامگذاري امسال به سال "حماسه سياسي، حماسه اقتصادي" بر تلاش بيشتر بانكها در اعطاي تسهيلات ، حمايت از واحدهاي توليدي و كمك به سرمايه گزاران در جذب تسهيلات صندوق توسعه ملي تاكيد كرد.
معاون برنامه ريزي استاندار همچنين خواستار تشكيل كميته سياستگذاري اشتغال شد.
 در ادامه اين جلسه وضعيت اجرايي مصوبات پيشين كارگروه اشتغال مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.