به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،" محمد رضا فلاح زاده" روز چهارشنبه در اين جلسه ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر و تبريك هفته دولت، از زحمات همه اعضاي اين كارگروه قدرداني كرد.
وي با تاكيد بر تسريع در اتمام پروژه هاي  مسكن مهر، در راستاي رفع مشكلات موجود دستوراتي را صادر كرد.
ارائه گزارش عملكرد مسكن مهر استان، ارائه گزارش وضعيت مساجد مسكن هاي مهر و بررسي مصوبات جلسات پيشين، دستور كار جلسه امروز كارگروه مسكن استان بود.