به رياست معاون برنامه ريزي استانداربرگزار شد؛

 به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،"محمد رضا بابايي" روز دوشنبه در جلسه ياد شده بر ساماندهي واحدهاي نانوايي تاكيد كرد و گفت: آرد و نان يك مديريت ويژه را مي طلبد.
وي اظهار داشت: اتحاديه نانوايي ها، حلقه واسط نانواييها، مردم و دولت است، لذا بايد با برنامه ريزي  ساماندهي امور نانوايي ها را دنبال كند.
معاون برنامه ريزي استاندار يزد افزود: ساماندهي استقرار نانوايي ها به ويژه در مناطق با تراكم جمعيتي بالا از جمله مناطقي كه مسكن مهر در آنجا احداث شده، امري ضروري است.
بابايي در بخش ديگري از سخنان خود، ايجاد واحدهاي نانوايي با سبك و سياق جديد و داراي تنوع پخت را از جمله راه هاي عرضه نان با كيفيت مناسب دانست كه مورد استقبال مردم قرار مي گيرد.
اين مقام مسئول همچنين بر اهميت مشتري مداري، پرداخت دستمزد مناسب به كارگران نانوايي ها، رعايت اصول بهداشتي و توجه به نياز مردم در اداره نانواييها تاكيد كرد و آموزش مستمر نانوايان را خواستار شد.
 در اين جلسه پيرامون مسائل مطرح شده بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.
كميته آرد، نان و گندم زير مجموعه كارگروه توليدي و اقتصادي استان است.