به رياست استاندار يزد برگزار شد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " محمد رضا فلاح زاده " روز دوشنبه در اين جلسه ، در جريان مسائل و نيازهاي برخي از واحدهاي توليدي قرار گرفت.
در اين جلسه بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل مطرح شده صورت گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.