با حضور استاندار يزد برگزار شد:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "محمدرضا فلاح زاده" روز دوشنبه در اين جلسه از زحمات و تلاش مسئولين اين شهرستان قدرداني كرد.

وي از پيگيري هاي صورت گرفته در خصوص گازرساني به بهاباد و صدور دستور وزير نفت براي واگذاري اين پروژه به پيمانكار، خبر داد.

فلاح زاده در بخش پاياني سخنان خود با جمع بندي موضوعات مطرح شده ، بر تسريع در اجراي پروژه ها و پيگيري مصوبات اين جلسه تاكيد كرد.

در ابتداي اين جلسه مديران استان هر يك به ارائه گزارشي از پيگيري ها و پيشرفت پروژه هاي آبرساني، گازرساني، صنعت و... پرداختند.

امام جمعه بهاباد نيز در اين جلسه از تلاش هاي استاندار يزد و ديگر مسئولين قدرداني كرد.