به رياست معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار برگزار شد؛

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، " غلامحسين دشتي " روز چهارشنبه در اين جلسه در جريان وضعيت بهداشت و درمان شهرستان هاي مختلف قرار گرفت.
وي خواستار تشكيل جلساتي در شهرستان هاي استان با حضور فرمانداران و تعيين مدل ارائه گزارش در حوزه سلامت استان شد.
دشتي افزود: سلامت با تاكيد بر پيشگيري بايد در اولويت حوزه بهداشت شهرستان هاي استان قرار گيرد.
مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري نيز خواستار فعاليت هر چه بيشتر فرمانداران در راستاي تحقق فرهنگ سلامت شد.
" سعيد عبداللهي " گفت: سند جامع سلامت استان در سال 89 شروع و مقرر شده در سال 93 تمامي اهداف آن محقق شود.
در اين جلسه فرمانداران استان به ارائه گزارش حوزه سلامت در شهرستان خود پرداختند.